O f i c i á l n í    s t r á n k y    o b c e
   
 Úvod   Podatelna   Úřední deska   Aktuality/Pozvánky 
 
 
 
FOTOALBUM ALBUM 0, ALBUM 1, ALBUM 2, ALBUM 3, ALBUM 3a, Dýně ze školky, Další alba

U fotbalového hřiště se na hody soutěžilo v netradičních disciplínách

Jednou z netradičních disciplín byl běh se sudem piva a tady je vítěz této soutěže

Na střelnici mohli ti nejmenší získat růži nebo i samopal

Komu vytrávilo, mohl se posilnit skvěle propečenou makrelou

V sokolovně se zas jako každým rokem na hody sešli volejbaloví veteráni

Ti starší si přišli jenom zavzpomínat, tato skupinka ale odvážně nastoupila pod síť

Někteří z nich předváděli výskoky jak za mlada, škoda jen že nemají následovníky

Odpoledne se potom všichni sešli pod lipami za sokolovnou a večer hrála i muzika

Na smržické hody se hrálo velké fotbalové klání, toto je mužstvo hospody Kocanda

Protější stranu hřiště obsadilo mužstvo druhé hospody „U byka“

Slavnostního výkopu se ujala osobně paní hostinská Naďa Blahová

Posledním kdo se smál byl ale Petr Sedlák a putovní pohár skončil na Kocandě

Na začátek června připravili Sokoli pro děti tradiční dětský den plný zajímavých soutěží

Soutěžilo se nejen na zemi ale taky v nebezpečných výškách

Ty nejmenší si přišli rodiče zvěčnit do rodinného alba

Na závěr dostali ti nejrychlejší, nešikovnější a nejobratnější diplom na památku

Tráva roste jako divá a tak obec posílila svůj strojový park o další sekačku

Trávníky po celé obci se díky dvěma sekačkám dočkají pravidelnější údržby

Svah u hřbitova byl nově osazen trvalými dřevinami a bylinami

Obec si pořídila taky nové auto, které budou využívat především smržické spolky

Klub českých turistů udělal letos z Prostějovského vandru vandr „smržické“

Hned napoprve se na startu ve smržické hasičárně sešlo a sjelo skoro 900 turistů

Premiéru měla na vandru pasová kontrola na hranicích smržického katastru

V cíli dostali všichni barevný diplom a vyhodnocení účastníci ještě navíc flašku

V polovině května se začalo s další etapou obnovy smržických chodníků

Také obyvatelé druhé strany „hlavní třídy“ se už mohou procházet po zámkové dlažbě

Nový chodník byl vybudován též před bytovkou na ulici Prostějovská

Nově vydlážděn byl i celý prostor před hostincem „U byka“

S příchodem jara bylo započato s přípravou nové zástavby na jižním okraji Smržic

Díky dotaci od státu zde obec vybuduje inženýrské sítě pro 25 nových rodinných domků

O dva měsíce později je zde už hotova kanalizace a budují se plynové přípojky

Všechno potřebné je už pod zemí a mohou se dokončit příjezdové cesty

Po mnoha letech se otevřely pro veřejnost dveře smržické fary

Obec zde po dohodě se smržickou farností uspořádala velikonoční výstavu

Hned u vchodu přivítali návštěvníky zástupci obce skleničkou dobré slivovice

Velikonoční kraslice se přímo na výstavě nejen malovaly, ale též prodávaly

Na vítání nových občánků se v nové obřadní síni sešlo tentokrát osm mladých rodin

Po slavnostním ceremoniálu se rodiče podepsali do pamětní knihy obce

Kromě kytky dostali rodiče velikonočního zajíčka a dva tisíce korun na přilepšenou

Velkou zásluhu na smržické populaci mají manželé Spurní, Vojtíšek je jejich 6.dítětem

Náhlé tání sněhu na horách rozbouřilo také hladinu jinak poklidné říčky Romže

Stoupla i hladina Českého potoka a pod mostem už moc velká rezerva nebyla

Prohloubené koryto potoka v pohodě odvedlo velkou vodu ze Smržic pryč

Horší to bylo v sousedních Držovicích, kde některé firmy málem uplavaly

Ve smržické sokolovně se začátkem roku nejen křepčilo ale taky schůzovalo

Na výroční schůzi Sokola se nechalo zvěčnit vedení tohoto největšího spolku

Víc světla vneslo do sokolovny nejen zvolení nové starostky ale též vykácení stromů

Budova sokolovny vypadá zezadu dost hrozně, ale zatím nejsou peníze na její opravu

Na sokolském maškarním bále měly masky vstup i šatnu zdarma

O zdraví návštěvníků se staral doktor Cvach s celým hejnem sestřiček

Nevěsty nepatřily k maskám ale k velké módní přehlídce

Děti nezůstaly pozadu a udělali si svůj karneval v neděli odpoledne

Veškerá práva vyhrazena © OÚ Smržice 2002-2019