O f i c i á l n í    s t r á n k y    o b c e
   
 Úvod   Podatelna   Úřední deska   Aktuality/Pozvánky 
 
 
 

 

ALBUM 0, ALBUM 1, ALBUM 2, ALBUM 3, ALBUM 3a, Dýně ze školky, Další alba
ALBUM 2(1.polovina roku 2006) -- 76 fotek

 

 

 

 

 

 

 

 

Začátkem roku zasypaly    celé Smržice obrovské

               spousty sněhu

 Někteří majitelé aut

své plechové miláčky

          ráno nemohli najít

    Obecní traktorek

si naštěstí i s takovou

     nadílkou snadno poradí

     Nápor sněhu v pohodě      vydržel  i jeden z nejstarších            

           domů ve Smržicích        

 

 

 

 

 

 

 

 

  O něco hůř dopadl přístřešek

   před hospodou Na Kocandě

           který strhla lavina

  .Každý hostinský má naštěstí

  spoustu ochotných kamarádů,

       kteří rádi přiloží ruku k dílu

             Sníh ještě ani neslezl

     a už se staví přístřešek nový,

             podstatně bytelnější

    .Za pár dnů je celé dílo hotovo

  a návštěvníci Kocandy se už těší

               na teplé letní večery

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradiční promítání videokroniky

 dostalo letos od obecního úřadu

     nový projektor a ozvučení

    V úvodu společenského večera

        se vyhodnocovala soutěž

      o nejhezčí vánoční výzdobu

O přestávce se soutěžilo a občané

   měli poznat, kterým vratům patří

               klika na obrázku

       Prestižní cenu „Smržické lev“

        za nejlepší herecký výkon

   získala tentokrát Marie Chytilová

 

 

 

 

 

 

 

 

       O promítání videokroniky

  se dozvěděli v brněnské televizi

   a hned přijeli natočit reportáž

Jako první si vzali na paškál autora

videokroniky, kterého zastihli jak právě  natáčí  úklid sněhu v ulicích.

 Potom natáčeli na obecním úřadě

     rozhovor se starostkou obce

          Ing.Hanou Lebedovou

Nakonec vyrazili do ulic aby zjistili

  co si o videokronice myslí náhodní        občané.  Slyšeli jen samou chválu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Už v polovině února bylo zapo-    čato s budováním zastřešeného

    posezení ve dvoře hasičárny.

V místě kde ještě nedávno stály

nevzhledné kůlny plné harampádí,

vyrůstá něco mnohem účelnějšího

Demolici starých kůlen a budování

nového přístřešku provádí stavební

           firma pana Přikryla

Koncem května zde budou mít sraz

    turisté z celého regionu a do té

   doby musí být všechno hotovo

 

 

 

 

 

 

 

 

     Na počest 10.výročí založení

  KČT Smržice si vyšlápli členové

  klubu na Kosíř se svou zástavou.

  Umístili zde novou nerezovou

  schránku vrcholové knihy místo

    dřevěné,kterou někdo zničil

Po jejich odchodu čeká nová kniha

v nové schránce na první turisty

a jejich zážitky z výstupu na Kosíř

 Oslavu výročí zakončili členové

  největšího turist.spolku našeho

      regionu v penzionu Mánes   

 

 

 

 

 

 

 

 

Z jindy tak poklidné říčky Romže

se po rozpuštění sněhu na kopcích

     v okolí Konice stal veletok.

   Koncem března začala stoupat       voda také v Mlýnském náhonu

            na konci ulice Olší

    Voda z náhonu zatopila celou

   louku za domem pana Kristka

            a paní Šimíčkové

Přesto, že se tato situace každým

      rokem opakuje, nikdo s tím

             prozatím nic nedělá

 

 

 

 

 

 

 

 

Po loňské premiéře pozvali Sokoli

všechny kdo mají rádi srandu na

maškarní bál a sešlo se jich dost.

   Atraktivní návštěvníci si mohli

hned ve vestibulu vybrat z neméně

       atraktivních cen tomboly

       Petr Schiel byl už tradičně

za kuchaře a nad jeho zvěřinovými

specialitami se všem sbíhaly sliny

  Ubohá stařenka si marně snažila

vzpomenout,jestli byla kdy pružná

  jako děvčata ze skupiny Quatro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 První dubnovou sobotu přivítali

  na obecním úřadě šest mladých

       párů s jejich ratolestmi

Malý Šimon Zapletal se vyčítavě

 dívá na svoji mámu, proč ho dnes

      vytáhla z pohodlí domova

Zato Tomáš Krátký je v pohodě

a je mu naprosto putna, kterou

rukou se jeho maminka podepíše

  Při gratulaci paní starostky jsou

   tatínci celí bez sebe,  že si jich

   dnes někdo také konečně všiml

 

 

 

 

 

 

 

 

  Klub českých turistů uspořádal

  na jaře svůj tradiční country bál

    v saloonu kulturního domu

Jak se zde v posledních letech stalo

dobrým zvykem, v baru tekla

Tekyla proudem a zas málem došla

   Největší fronta se ale tentokrát

   tvořila před výdejním okénkem

kuchyně, odkud to náramně vonělo

 

  Letos se totiž podávaly mexické    

      speciality a šéfová kuchyně

 Věra Hornová se nestačila obracet

 

 

 

 

 

 

 

 

Po loňském úspěchu se na obecním

   úřadě rozhodli uspořádat opět

     velikonoční výstavu na faře

  Spoustu výrobků s velikonoční

       tematikou zhotovily děti

    ze smržické základní  školy

  Návštěvnící mohli na vlastní oči

vidět výrobu kraslic a jiných ozdob

  a hned si některou z nich koupit

Na rozloučenou dostal

každý něco sladkého

nebo něco ostřejšího

 

 

 

 

 

 

 

 

V polovině dubna konečně dochází

     k realizaci dlouho plánované

  rekonstrukce smržického parku

Bagr firmy Insta se s chutí zakusuje 

do trávníku, po kterém se už honil

       jen vítr a obecní sekačka.

   Za pár dní nové cestičky lemují

    obrubníky a celý park dostává

           úplně novou podobu

Svatý Jan Nepomucký

si určitě pochvaluje, že se za ním   konečně někdo přijde podívat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Na řadu přišel také prostor vedle

fotbalového hřiště. Nejvíc práce daly pařezy po starých topolech

Před novými šatnami fotbalistů

zatím tancují jen pracovníci firmy

Sofizo, to se má ale brzy změnit

  Také na hasiče se při úpravách

myslelo a vydlážděný plácek bude

       sloužit pro jejich soutěže

Zemědělské družstvo pomohlo

zasít trávu a teď už zbývá jen čekat až vyroste.

 

 

 

 

 

 

 

 

   Slet čarodějnic musel být kvůli

počasí odložen, protože na mokrém

     koštěti se lítá velice špatně

O týden později už ale starostka

Sokola vítězoslavně zvedá svůj

doptravní prostředek nad hlavu

Kromě létání po sokolském hřišti

      se také čarovalo a soutěžilo

v různých záludných disciplínách

  Zkouškou odvahy pro mladé

začínající čarodějnice byl přeskok

      ještě nezapáleného ohně

 

 

 

 

 

 

 

 

Nové chodníky se nebudovaly jen

ve smržickém parku. ale také na

             Prostějovské ulici

Začátkem května dorazili dlaždiči

až k obchodu a sousedé se už těší

jak se jim bude chodit nakupovat

 U některých vjezdů se vyskytly

 problémy se spádem a musely se

   řešit na nejvyšší obecní úrovni

Na konci května se už táhne krásný

   rovný chodník až na „kopeček“

    a Smržice opět stouply v ceně

 

 

 

 

 

 

 

 

  Koncem května uspořádal Klub

   českých turistů Smržice druhý

    ročník akce „Smržické vandr“

Turisté, kterých se do Smržic sjelo

téměř tisíc, ale i pořadatelé chválili

nové vybavení a sociální zařízení

  O zpestření letošního „vandru“

     se postaral smržický kovář

  Jiří Spurný  se synem Liborem

Další atrakcí „vandru“ byla celnice na hranicích katastru, kde starostka

  obce prováděla pasovou kontrolu

 

 

 

 

 

 

 

 

První červnová sobota patřila těm

  nejmenším, pro které fotbalový

oddíl připravil pestrý dětský den

Kromě různých soutěží mohli děti

i jejich rodiče obdivovat umění pso-

vodů a jejich čtyřnohých kamarádů

Kluci byli celí bez sebe, když jim

vojáci dovolili alespoň si potěžkat

              pravý samopal

Na dvoře hasičské zbrojnice si zas

další z nich zkoušeli, jaké to je být

     u zásahové jednotky policie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ti odrostlejší občané měli možnost

  ve stejný den odevzdat svůj hlas

     ve volbách do Parlamentu ČR

Celkem přišlo k volební urně 62%

voličů, kteří rozdělili  hlasy mezi    neuvěřitelných 17 stran a hnutí

   Na regulérnost voleb dohlížela

 komise v čele  s předsedkyní a

     hostinskou paní Blahovou

Občané Smržic rozdali  hlasy takto:

ODS-267, ČSSD-267, KDUČSL-89

     KSČM 72 a Zelení 40 hlasů

 

 

 

 

 

 

 

 

  Víc než kdo bude sedět ve vládě

  zajímá teď pana Dokoupila kam

posadí šutry které přivezl do parku

V ondratické pískovně ležely ladem

  a teď budou dělat ve smržickém

                 parku parádu.

Některé staré stromy už nahradila

   nová výsadba a hezky opálení

brigádníci dokončují terénní úpravy

   Najdou se však i tak bezohlední

 spoluobčané, kteří klidně přejedou

nový chodník a ještě vyvrátí značku

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsadbě a údržbě veřejné zeleně se

   věnuje velká pozornost a podle

  toho to také ve Smržicích vypadá

Ke konci června byl také dosazen

   svah kolem hřbitova a je radost

                 tudy procházet

 Záhony růží se svými  květy od-

 měnily těm kdo je sázeli a krásně

      oživily hlavní ulice v obci.

Komu ale vadil tento mladý čerstvě rozkvetlý stromek u kulturního do-

mu normální člověk těžko pochopí.

 


Veškerá práva vyhrazena © OÚ Smržice 2002-2019