O f i c i á l n í    s t r á n k y    o b c e
   
 Úvod   Podatelna   Úřední deska   Aktuality/Pozvánky 
 
 
 


Český zahrádkářský svaz – ZO Smržice

Ustavující schůze ZO ČZS Smržice se uskutečnila 18.dubna 1962. Nyní má organizace 63 členů a vlastní zahrádkářský areál, zakoupený v roce 1978 a v následujících pěti letech renovovaný pro potřeby zahrádkářů.Ten sestává z dvoupodlažní budovy, moštárny, garáže, budov pro skladování, nádvoří a ovocného sadu o celkové výměře 5523 m2.

Činnost organizace:
  1. Pořádání přednášek o pěstování ovoce, zeleniny, bylin, květin a vinné révy, o ochraně životního prostředí.
  2. Uspořádání vlastní výstavy ovoce, zeleniny, bylin a květin, účast na výstavě územního sdružení v Prostějově a účast na podzimní výstavě Flora Olomouc.
  3. Moštování ovoce pro občany Smržic a okolí.
  4. V zimních měsících pořádáme degustaci ovoce a vlastních pálenek.
  5. Pořádají se zájezdy se zahrádkářskou tematikou, historickými památkami a zájezd na výstavu vín v Kyjově.
  6. Pracovní činnost při údržbě budov, sečení trávy na zahradě vlastním malotraktorem, výsadba nových a ošetřování stavajících ovocných stromů.
  7. Návštěva našich členů při životním jubileu s předáním dárku.
  8. Možnost zapůjčení objektu pro pořádání schůzí, oslav životních výročí.Vybavení kuchyně, malý sál pro 35 - 40 osob, velký pro 80 osob. Pro akce pořádané v letním období je možno využít pěkný uzavřený dvůr a nově vybudovaný přístřešek. Parkování aut ve dvoře možné. Kontakt a rezervace na č.t. 728 341 872


Výbor zahrádkářů k 1.6.2016:
Předsedkyně - Alena Kristková - zvolena na členské schůzi 1. 6. 1016
Tajemnice - Jaroslava Smičková - zvolena 2/2014
Členové:

- Anna Stančíková
- Marie Rusinovová
- Jaroslav Marek
- Ivana Bösserlová
- Stanislava Zelinková
- Radoslav StančíkKontrolní komise
Předseda - Mgr. Marie Koláčková - Smržice
Členové:

Daša Znojilová - Smržice
Božena Tesárková - Smržice

Veškerá práva vyhrazena © OÚ Smržice 2002-2019