O f i c i á l n í    s t r á n k y    o b c e
   
 Úvod   Podatelna   Úřední deska   Aktuality/Pozvánky 
 
 
 


Sbor dobrovolných hasičů

Stav členské základny k 1.1.2002 byl 36 členů a během roku byli přijati další tři členové.

Uskutečnilo se 6 výborových a 7 členských schůzí.

V měsíci březnu uspořádali hasiči taneční zábavu, která se však nevydařila a byla prodělečná.

15.-16. března byl proveden sběr železného šrotu, odvezeno bylo 8.8 tun železa.

Při zátopě sokolovny se členové sboru aktivně podíleli na čerpání vody a úklidových pracech v sokolovně a okolí.

Při opravě hasičského auta Praga RN, přípravě soutěžního agregátu a opravách další techniky bylo odpracováno členy sboru 2000 hodin.

Za vydatné pomoci OÚ se podařilo dokoupit celou řadu hasičské techniky. Spolupráci s Obecním úřadem Smržice lze hodnotit jako velice dobrou.

SDH Smržice má soutěžní družstvo, složené z mladých členů sboru, které se zúčastnilo celé řady soutěží v regionu :

  1. Vícov (soutěž 15-ti družstev ... 6. místo
  2. Čelechovice (soutěž 12-ti družstev) ... 7. místo
  3. Žárovice (soutěž 13-ti družstev ... 5. místo
  4. Kostelec n.H. (soutěž 29-ti družstev) ... 12. místo
  5. Kralice n.H. (soutěž 17-ti dtužstev ... 4. místo
  6. Stražisko (soutěž 28 družstev ... 9. místo
  7. Soběsuky (soutěž 15-ti družstev) ... 6. místo

Fotografie ze soutěží najdete v našem fotoalbu.


Sbor byl založen v roce 1880. Počet zakládajících členů byl 46. V roce 1881 byla zakoupena ruční hasičská stříkačka od firmy Smékal Čechy pod Kosířem. Stříkačka je stále funkční a v současné době je zapůjčena jako exponát v hasičském muzeu v Čechách pod Kosířem. V roce 1953 bylo hasičům přiděleno auto Praga RN, které slouží hasičům dodnes. V současné době se provádí generální oprava motoru. V roce 1957 byla postavena hasičská zbrojnice. V minulosti měl sbor i 70 členů, v nynější době má 29 členů. Nejmladšímu členu je 24 let, nejstaršímu 68 let. Naším úkolem je získávat do sboru mládež a sbor omladit. V loňském roce byla vyměněna okna a dveře za plastové, v tomto roce výměna okapů. V roce 2010 sbor oslavil 130 let svého trvání. V březnu, jako každým rokem, byl v rámci jarního úklidu uskutečněn sběr železného šrotu. Posbíráno bylo 30 metráků. Dále byl organizován sběr odpadků v katastru obce. Na okrskové soutěži v Čelechovicích obsadilo družstvo hasičů Smržice 1. místo. Také 1. místo v jednotlivcích obsadil člen SDH Smržice.Veškerá práva vyhrazena © OÚ Smržice 2002-2019