O f i c i á l n í    s t r á n k y    o b c e
   
 Úvod   Podatelna   Úřední deska   Aktuality/Pozvánky 
 
 
 


Myslivecký spolek Smržice

Myslivecký spolek hospodaří na katastrálním území obcí Smržice a části katastru obce Držovice, užívá revír o rozloze cca 1.180 ha. Honitba je pronajata od Honebního společenstva Smržice. Mysliveckému spolku, díky dosavadní příkladné práci při ochraně krajiny a nedílného přírodního bohatství zvěře, byla Honebním společenstvem Smržice opět prodlužena nájemní smlouva, a to na další desetileté období, tj. do roku 2023. V současné době má Myslivecký spolek 21 členů. Myslivecké hospodaření se zaměřuje především na zvěř srnčí, zajíce polního, bažanta obecného a nízké stavy koroptve polní. Dále je naší snahou tlumit zvěř škodící myslivosti, jako je například liška obecná, která je roznašeč nebezpečné nákazy „prašiviny a vztekliny“. Veškeré lovecké aktivity jsou regulovány a kontrolovány orgány státní správy myslivosti, případně Honebním společenstvem. Rovněž máme i předepsané počty lovecky upotřebitelných psů. S tímto významným úkolem však nemáme problém, vždyť pes je nejlepším pomocníkem myslivce, tedy i člověka. Pro přikrmování zvěře v zimním období jsou k dispozici:
a) zásypy pro bažantí zvěř;
b) krmelce pro zvěř spárkatou (srnčí);
c) zaječí krmelce;
d) záštity pro koroptve.Honební společenstvo Smržice

Sídlo a adresa: Mlýnská 495, Smržice 798 17
IČ: 47919051, email: ms-smrzice@seznam.cz

Starosta HS:
Místostarosta HS:
Členové výboru HS:
Kristek Bohuslav, Mlýnská 495, Smržice 798 17
Korec Vlastimil, Slatinice 207, Smržice 798 17
Ing. Kohoutek Jan, Podhájí 219, Smržice 798 17
Obručník stanislav, Olšany 29, Smržice 798 17
Vaca Josef, Olší 13, Smržice 798 17
JUDr.Ing.Martin Vrtal, Blíšťka 265, Smržice 798 17
Vitásek Jindřich Olší 14
Stanovy v PDF


Všem návštěvníkům naší honitby přejeme mnoho krásných chvil a zážitků v přírodě v okolí Smržic, ale i vzájemnou toleranci a respekt k hodnotám, které se snažíme chránit.Veškerá práva vyhrazena © OÚ Smržice 2002-2019