O f i c i á l n í    s t r á n k y    o b c e
   
 Úvod   Podatelna   Úřední deska   Aktuality/Pozvánky 
 
 
 
Doplněk

 

Doplněk č.2

Obecního úřadu ve Smržicích obecně závazné vyhlášky o  místních poplatcích ze dne 29.1.1991

 

     Obecní zastupitelstvo ve Smržicích na základě ustanovení § 36 písmene h zákona č.367/1990 Sb. o obcích a zákona č.565 ze dne 13.12.1990 o místních poplatcích schválilo dne 19.11.1991 tento doplněk obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích

 

a to doplnění § 2 – Poplatek za užívání veřejného prostranství bod /3/, písmene d)

 

- sazba za vyhrazení parkovacího místa měsíčně paušál

osobní auto     - Kčs 15,-

AVIE       - Kčs 45,-

nákladní auto  - Kčs 60,-

autobus         - Kčs 60,-

 

bod /060/ splatnost poplatku

 

a)     Poplatník je povinnen zaplatit paušál čtvrtletně, vždy do 10. dne měsíce po uplynutí čtvrtletí

b)     Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek od prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla měsíčním paušálem.

 

 

Tento doplněk č.2 o místních poplatcích nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.

 

Ve Smržicích 19.11.1991

 

ing. Aleš Lebeda, CSc.          Bohumil Zdražil

zástupce starosty               starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Obecní zastupitelstvo ve Smržicích s platností od 1.1.1993 zrušilo doplněk obecně závazné vyhlášky č.2 o místních poplatcích ze dne 13.6.1991 - § 6 dislokační poplatek.

 

 

 

Projednáno v zastupitelstvu 19.10.1993

 

 

ing. Aleš Lebeda, CSc.          Bohumil Zdražil

zástupce starosty               starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Dodatek k obecně závazné vyhlášce č.2 Obecního úřadu ve Smržicích o místních poplatcích z 29.1.1991

 

Obecní zastupitelstvo s platností od 1.7.1994

zrušilo § 4 – poplatek z prodeje alkoholických a tabákových výrobků.

 

 

 

Projednáno v zastupitelstvu

 

 

ing. Aleš Lebeda, CSc.          Bohumil Zdražil

zástupce starosty               starosta obce

 

 


Veškerá práva vyhrazena © OÚ Smržice 2002-2019